Böcker

Flera av de böcker jag skrivit är numera slutsålda och finns inte längre i handeln. Däremot brukar de finnas på bokborsen.se eller antikvariat.se. Om inget ex ligger ute just då kan du spara din sökning som en bevakning - då blir du aviserad när boken kommer in på nytt.

Prästerna

Gud är ofta underskattad i nutida historieskrivning. Tron har färgat människornas göranden och låtanden långt fram i tiden. Tron tolkades och förmedlades av prästerna i mer än tusen år. De var landets första intellektuella – kungarnas hjälpredor, bildningens män i byarna. Gunnar Wetterberg följer samspelet mellan församlingarna och deras herdar genom århundradena. Maktspråk varvas med innerlighet, tron formar människornas vardag och deras liv. Varför slog kristendomen igenom? Hur kunde kyrkan överleva Gustav Vasas plundringar? Vad betydde prästfruarna för kulturspridningen? Och var stod kyrkan i 1900-talets stora strider?

Köp boken

Ingenjörerna

Ingenjörerna är sammanflätade med Sveriges moderna historia. De var ett par tusen i slutet av 1800-talet, de är flera hundratusen nu. Genom snilleföretagen gjorde de Sverige rikt, i folkhemmet konstruerade de den grundläggande välfärden – vatten och avlopp, kollektivtrafik, ljus över landet … De ledde rationaliseringsrörelsen, de påverkade samhällsanalysen. Efter andra världskriget blev Sveriges upprustning drivkraften i teknikens utveckling, idag sporras den av spel och musik. Med kärnkraften fick ingenjörernas auktoritet en törn, nu kan de bidra till att rädda klimatet. Gunnar Wetterberg skildrar den svenska ingenjörskonstens framväxt, utveckling och inflytande i hela samhället.

Köp boken

Skånes historia I‒III

I tre band har jag på 2 000 sidor försökt fånga 14 000 års historia. Det är drygt tio års letande som till slut burit frukt. Skåne är ett mikrokosm, där årtusendenas strömningar och tendenser bryts, där jag blandar skrönor med analyser av hur samspelet mellan landskap och människor fungerat. Här finns allt från de första jägarna vid Finjasjön, över fördanskningen i slutet av 900-talet, snapphanarna, försvenskningen, 1800-talets metamorfos och 1900-talets bruna fläckar. Och mycket, mycket mer…

 

Alecta/SPP – medelklassens guldägg

När SPP grundades 1917 lades grunden till de moderna tjänstepensionerna, som spelat och kommer att spela en allt större roll för många människors försörjning på äldre da’r. I boken har jag satt in SPP/Alectas utveckling i sitt större sammanhang: det moderna Sveriges framväxt, striderna om pensionssystemen och de finansiella marknadernas utveckling och konvulsioner.

Wallenberg. Ett familjeimperium

Riksbanken är den äldsta centralbanken i världen. För några år sedan fick jag direktionens uppdrag att skriva bankens historia i Pengarna och makten, som 2013 rankades som en av de tio bästa svenska ekonomiböckerna någonsin. Tack vare boken kom jag i kontakt med den Wallenberganknutna Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning, som bad mig skriva Wallenberg. Ett familjeimperium. Det blev en spännande resa genom Sveriges viktigaste släkthistoria, berättelsen om hur landet blev en av de vassaste exportekonomierna i världen. http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/historia-och-arkeologi/w/wallenberg/ (finns även som e-bok)

Köp boken

Axel Oxenstierna - Makten och klokskapen

I tio års tid ägnade jag mig åt Axel Oxenstierna och hans tid. När han blev rikskansler på nyåret 2012 var Sverige så utsatt som sällan förr eller senare, när han avgick med döden hösten 1654 hade Sverige och Frankrike blivit Westfaliska fredens garantimakter. Jag skrev biografin Kanslern i två band, som kom ut 2002. Nu finns den komprimerade versionen Axel Oxenstierna. Makten och klokskapen i pocket. http://atlantisbok.se/layout/detail.php?id=7781

Köp boken

Kurvans kraft

På Finansdepartementet arbetade jag med de långsiktiga strukturfrågorna i Sverige, först som huvudsekreterare i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) och sedan som ansvarig för Långtidsutredningarna 1992 och 1995. Då blev jag mer och mer fascinerad av samspelet mellan befolkningen och ekonomin. I LU 92 skissade vi det som sedan blev det nya pensionssystemet, men jag fördjupade mig allt mer. Fler och fler blev intresserade, jag reste runt och visade kurvan över Sveriges födelsetal på 1900-talet, som rymmer så mycket av vår historia och framtid. I Efter fyrtiotalisterna (http://komlitt.se/product.html/efter-fyrtiotalisterna?category_id=10) skrev jag om generationsväxlingen, och i Kurvans kraft har jag försökt fånga en rad olika aspekter på vad demografin betyder. http://weylerforlag.se/bocker/kurvans-kraft/

Levande 1600-tal

Efter Oxenstierna satt jag med famnen full av skrönor som inte hade fått plats i biografin. Min förläggare Kjell Peterson kläckte idén att samla dem i en essäsamling som hade arbetsnamnet ”Axels efterrätt”, men som till slut blev Levande 1600-tal. I den skrev jag om min stamfar Johannes Rudbeckius, om den strulige Roslagsbonden Olof Andersson som bråkade med myndigheterna in i döden, om den äventyrlige legogeneralen Wallenstein, men också om kardinal Richelieu, den svenske kanslerns allierade mot kejsaren. http://atlantisbok.se/layout/detail.php?id=7084.

Arvid Horn. Från tolv till ett

När jag letade efter ett nytt ämne hittade jag Arvid Horn. Han är också en av de stora svenska statsmännen, men ganska annorlunda och betydligt mindre känd än Axel Oxenstierna. Han började som krigare och en av Karl XII:s vildaste kavallerigeneraler. Kungen skolade om honom till diplomat och gjorde honom till kanslipresident, den tidens statsminister, men blev missnöjd när Horn trevade efter fred. Efter kungens död kom Horn tillbaka och städade efter det stora nordiska krigets haveri. I tjugo års tid kryssade han mellan tidens blindskär och ledde riket från stormakt till småstat. http://atlantisbok.se/layout/detail.php?id=7259.

Fler böcker

Det har blivit fler böcker än så. En så gott som fullständig lista hittar du på bibliotekssidan LIBRIS. mitt försök att sammanfatta lärdomarna av Axel Oxenstiernas gärning i ESO-rapporten Axel Oxenstierna – furstespegel för 2000-talet ligger i fulltext på regeringens hemsida.

Här är de viktigaste av de övriga: Alternativ i jordbrukspolitiken, ESO, 1988 Hur ska vi få råd att bli gamla? ESO, 1989 Det nya samhället. Om den offentliga sektorns möjligheter, Tiden, 1991 (rev. uppl. 1995) (även rysk utgåva) Långtidsutredningen 1992 (SOU 1992:19) Historien upprepar sig aldrig, SNS, 1994 Långtidsutredningen 1995 (SOU 1995:4) Kommunerna, SNS, 1997 (rev. uppl. 2000) Nästa Sverige, Prisma, 1998 Vad varje femtioåring bör veta om framtiden, Pensionsforum, 2000 Kanslern. Axel Oxenstierna i sin tid 1-2, Atlantis, 2002 Arbetet – välfärdens grundval, SNS, 2004 Den kommunala självstyrelsen, SNS, 2004 Ny kurs för gymnasiet och högskolan, Saco, 2006 Den nya lönebildningen, Saco, 2007 Pengarna och makten. Riksbankens historia, Atlantis, 2009 (även engelsk utgåva)

Saco-skrifterna hittar du på Saco:s hemsida. De flesta andra böckerna är tyvärr utgångna på förlaget, men går ofta att hitta på www.antikvariat.net eller www.bokborsen.se. Om de inte finns inne just nu kan du anmäla dig på hemsidornas önskelista, så meddelar de när något nytt ex kommit in.