Artiklar

Sedan flera år tillbaka skriver jag kolumner på ledarsidan i Expressen (på http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/ finns de senaste 100 länkade). Tidningen har aldrig ställt några frågor om var jag hör hemma politiskt eller ”rättat” vad jag skrivit, utan jag har kunnat frossa i allt från den skånske 1500-talshumanisten Henrik Smith och alkohol till överskottsmål, socialförsäkringar och rysk politik.

Jag skriver också essäer, kultur- och debattartiklar om historia, ekonomi och andra samhällsvetenskaper i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Axess och olika facktidskrifter.

 

 

 

 

Här är några exempel:

Sverige är fullt av mossar och myrar – hur vi försökt använda dem fick en fascinerande historik häromåret:
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/kulturmark/.

För några år sedan blev ”lyckoekonomi” en ny disciplin. Jag skrev om en av de första böckerna:
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/storsta-mojliga-lycka/.

Med åren har jag blivit en hängiven skogsbrukare. Därför var det roligt att skriva om det svenska skogsbrukets historia:
http://www.svd.se/kultur/understrecket/samspelet-som-gav-den-svenska-skogen-ett-lyft_138162.svd.

Globaliseringen runt förra sekelskiftet var minst lika dramatisk som nu. Den ger också perspektiv på vilka mekanismer det var som gjorde länderna rika:
http://www.svd.se/kultur/understrecket/med-1800-talet-som-guide-till-globaliseringen_7112125.svd.